Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği

Disiplin Kurulu kararları

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Disiplin Kurulu kararları

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Disiplin Kurulu’nun 27/07/2022 tarihinde almış olduğu karar aşağıdaki gibidir.

 

 

 

 

HAZIR BULUNAN ÜYELER;

Başkan Cemal Sabancıoğulları

Ogün Genç Kaçmaz

Hüseyin Kıral

Münürcan Taçoy

 

Konu:  KTSYD üyelerinden Sn. Alkan Baykent’in Nisan ve Mayıs aylarında ve/veya 26/05/2022 tarihinde Facebook isimli sosyal medya aracılığı ile KTSYD’ni ve/veya spor yazarları ile ilgili ve/veya onları hedede alan yayınlamış olduğu yazıların Disiplin kurulu tarafından değerlendirilmesi.

 

Hazır olan üyeler aşağıda belirtilenlere bulgu yapar ve oybirliği ile aşağıda belirtildiği şekilde karar verir;

KTSYD üyelerinden Sn. Alkan Baykent Nisan ve Mayıs ve/veya her hal ve karda 26.05.2022 tarihinde Facebook isimli sosyal medya aracılığı ile aşağıda yer verilen cümleleri ve/veya ifadeleri 3. Şahıslar ve/veya toplumun görmesini amaçlayarak yayınlamıştır;

 

  1. Nisan ayında;

 

“ …. Satılık kalemler menfaatleri ve iki duble içki ve yemek uğruna seslerini kesti…”

 

  1. Mayıs ayı içerisinde ve/veya 26/05/2022 tarihinde;

“…. Kalemlerinden ses yok hepsi sus pus. Talimatlara göre hareket ediyorlar. Akşam yiyip içiyorlar sonra ortadan kayboluyorlar. Allah aşkına bu numaralar geçti…”

 

Yukarıda mezkur yazıların yayınlanmasının akabinde Sn. Alkan Baykent’e,  haziran ve temmuz aylarında yazılı ve/veya sözlü olarak, yapmış olduğu yayınlarla ilgili olarak Disiplin Kuruluna sevkedildiği ve savunma yapmayı istemesi halinde 22/07/22 tarihinden itibaren ve/veya her hal ve karda konu ihbarın kendisine tebliğinden itibaren KTSYD Tüzüğü’nün 36 (d) maddesi tahtında 5 gün içerisinde Disiplin kurulu karşısında savunma yapmaya davet olunduğu ihbar olunmuştur. Ve/fakat Sn. Alkan Baykent konu ihbarlara icabet etmemiş ve/veya Disiplin kurulunun ileri sürmüş olduğu ithamlara ne süresi içerisinde ne de sonrasında ne yazılı ne de sözlü bir savunma yapmamış ve/veya konu ithamları kabul ettiğinin varsayılacağını bile bile herhangi bir savunma yapmamıştır.

 

Hal böyle iken, Disiplin Kurulunun, bu safhada yukarıda mezkur yayınların KTSYD’ni ve/veya Spor Yazarlarını küçük düşüren yayınlar olup olmadığını ve/veya Tüzük tahtında cezalandırılıp cezalandırılamayacağının incelemesi gerekmektedir.

 

Öncelikle, Sn. Alkan Baykent kendisine hazır olması gerektiği tarihler bildirilmesine ve/veya ihbar edilmesine rağmen konu ihbarlara herhangi bir yazılı ve/veya sözlü cevap vermemiştir, dolayısı ile Sn. Alkan Baykent’in aleyhinde yapılan ithamları 36(d) maddesi tahtında ve/veya Tüzüğün ilgili maddeleri tahtında kabul ettiğine bulgu yapılır.

 

Devamla, Disiplin Kurulunun bu tarz yayınlarla ilgili olarak vereceği ceza Tüzüğün 37(d)(iv) tahtında üyelikten kesin çıkarılma olarak belirlenmiş olup Sn. Alkan Baykent’in yayınlamış olduğu ifadelerin bu madde kapsamında olduğuna ve/veya küçük düşürücü nitelikte olduğuna ayrıca bulgu yapılır. İlgili madde aynen şu şekildedir;

 

“37. Disiplin Kurulunca verilebilecek cezalar;

  1. Disiplin kurulu aşağıdaki davranışlarda bulunduğu saptanan üye hakkında üyelikten kesin çıkarma cezası verir;

…..

 

  1. Derneği, Spor yazarlarını, dernek organlarını üçüncü şahıslara karşı küçük düşürücü davranmak, bu konuda yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak.

…..”

 

Tüm bu belirtilenlerin yanında, Spor yazarları toplumun önde gelen kişilerinden olmakla birlikte toplum gözünde saygınlığı ve güvenilirliği bulunan kişilerdir. O yüzdendir ki yazılan yazıların içeriği göz önünde bulundurulduktan sonra küçük düşürücü olarak kabul edilmiştir.

 

Netice itibari ile, yukarıda belirtmiş olduklarımız ışığında Disiplin Kurulu tüzüğün kendisine verdiği yetkiye binaen Sn. Alkan Baykent’e üyelikten kesin çıkarma cezası verir.

Paylaş :

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp